baner_rped2019_www.jpg

 

 

Warunki uczestnictwa, zmian i anulacji

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie przez Biuro Organizacyjne po otrzymaniu wymaganych opłat. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia.

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Kongresów SKOLAMED należące do firmy PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21. Obowiązuje forma pisemna z podaniem rachunku bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Na wniosek płatnika wniesione opłaty mogą zostać przepisane na inną uprawnioną osobę pod warunkiem pisemnego poinformowania Biura Organizacyjnego.

Potrącenia umowne w przypadku rezygnacji (decyduje data otrzymania rezygnacji przez Biuro Organizacyjne):

Udział w konferencji:

  • do 15 lutego 2019 - rezygnacja bez kosztów;
  • od 16 lutego 2019 do 15 marca 2019 r. – potrącenie 30 % wartości anulowanego zamówienia;
  • od 16 marca 2019 r. - potrącenie 100 % wartości zamówienia.

Zakwaterowanie: w przypadku tego wydarzenia Biuro Organizacyjne nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania. Obowiązują warunki anulacji ustalone przez obiekt noclegowy.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty realizacji usług.