baner_rped2019_www.jpg

 

 

Program konferencji

 

>> Program szczegółowy konferencji do pobrania (pdf) <<

 

Program ramowy konferencji

 

Czwartek, 4 kwietnia 2019

 

Przyjazd uczestników

16.00 – 16.15 Otwarcie Konferencji

16.15 – 17.30 Sesja naukowa I
Diagnostyka obrazowa układowych zapaleń naczyń

Sekcja Badań Obrazowych PTR

17.30 – 17.50 Wykład inauguracyjny
Zapalenie naczyń u dorosłych - doświadczenia własne w leczeniu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń i olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

17.50 – 18.50 Forum Konsultantów
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – Prezes Polskiego Towarzystwa  Reumatologicznego i Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski – Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

18.50 - 19.15 Dziecko z chorobą reumatologiczną w opiece podstawowej i specjalistycznej

Sekcja Wieku Rozwojowego PTR

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

19.15 Kolacja w Domu Architekta SARP

W przerwach - wystawa firm, kawa, herbata

 

Piątek, 5 kwietnia 2019

 

9.00 – 10.30 Spotkanie z ekspertem
Postępująca encefalopatia na tle zmian naczyniowych u dzieci
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski

10.30 – 11.15 Sesja naukowa II
Układowe zapalenia dużych i średnich naczyń w wieku rozwojowym – najnowsze doniesienia i aktualne rekomendacje

11.15 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 13.00 Sesja przypadków i doniesień oryginalnych (część I)

13.00-13.40 Czy w Polsce realizujemy T2T dla MIZS? - dyskusja nad rekomendacjami 2018
Sesja satelitarna firmy Roche - debata

13.40 – 14.30 Obiad

14.30 - 16.00 Sesja naukowa III
Układowe zapalenia małych naczyń i inne w wieku rozwojowym – najnowsze doniesienia i aktualne rekomendacje

16.00 – 16.30  Przerwa kawowa

16.30 – 17.40 Sesja przypadków i doniesień oryginalnych (część II)

17.40 – 18.00  Objawy pozastawowe w MIZS
Sesja satelitarna firmy AbbVie

18.30 Kolacja w Domu Architekta SARP

W przerwach obrad - wystawa firm,  kawa, herbata

 

Sobota, 6 kwietnia 2019

 

9.00 – 9.30 Sesja naukowa IV
Zaburzenia odporności w chorobach autoimmunizacyjnych

9.30 – 11.10 Sesja przypadków i doniesień oryginalnych (część III)
 
11.10 – 11.40 Metotreksat w leczeniu chorób reumatycznych u dzieci –rekomendacje 2018
Sesja satelitarna firmy Medac

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30  Rola leków biopodobnych w terapii MIZS A.D. 2019
Sesja satelitarna firmy Amgen

12.30 – 13.30 Sesja naukowa V
Sekcja Badań Obrazowych PTR
Sesja wspierana przez TMS Sp. z o.o. / Canon Medical Systems

13.30 – 14.00 Sprawy Sekcji Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

14.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

W przerwach - wystawa firm, kawa, herbata

Wyjazd uczestników