baner_rped2019_www.jpg

 

 

Patronat

 

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

 

 

Komitet Naukowy

 

Przewodniczące

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk (Lublin)
Dr n. med. Piotr Gietka (Warszawa)
Dr hab. n. med. Joanna Lipińska (Łódź)
Dr hab. n. med. Anna Górska (Białystok)
Dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan (Lublin)
Dr hab. n. med. Henryka Mazur-Zielińska (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber (Kraków)

 

Komitet Organizacyjny

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Wiceprzewodniczące

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

Sekretarz

Dr n. med. Jacek Postępski

Członkowie

Dr n. med. Edyta Olesińska
Lek. med. Aleksandra Rybkowska
Lek. med. Aleksandra Sobiesiak
Lek. med. Maria Tomaszek