baner_rped2019_www.jpg

 

Informacje praktyczne

 

REJESTRACJA UCZESTNICTWA

Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy i przedstawicieli branży farmaceutycznej.

Uczestnictwo w konferencji jest płatne.

 

IDENTYFIKATORY

Identyfikator otrzymany podczas rejestracji upoważnia do uczestnictwa w obradach, wstępu na teren wystawy firm oraz korzystania z posiłków wymienionych w programie. Prosimy o posiadanie przy sobie identyfikatorów.

 

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW

Sala wykładowa wyposażona jest w projektor multimedialny i laptop z programem PowerPoint. Prelegenci są proszeni o przekazanie swoich prezentacji bezpośrednio obsłudze technicznej w sali obrad najpóźniej w przerwie poprzedzającej sesję, w której zaplanowana została prezentacja.

W przypadku prezentacji zawierających filmy, elementy animacji itp. sugerujemy wcześniejszy kontakt z obsługą techniczną i przetestowanie poprawności odtwarzania prezentacji.

Prelegent ma możliwość użycia własnego laptopa po uprzednim uzgodnieniu z obsługą techniczną w sali obrad.

 

SPONSORZY I WYSTAWCY

AbbVie
Amgen
medac
Mylan
Pfizer
Roche
TMS / Canon Medical Systems

 

KONKURS NA NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCĄ PREZENTACJĘ
DONIESIENIA WŁASNEGO

Nagrodą w konkursie jest bezpłatny udział w przyszłorocznej konferencji dla osoby prezentującej doniesienie, które uzyska największą liczbę głosów.

Każdy uczestnik konferencji otrzymuje kartę do głosowania ze spisem doniesień własnych. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech prezentacji. Wypełnione karty zbierane są w biurze konferencji do godz. 12.00 w sobotę 6 kwietnia 2019. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną o godz. 14.00, na zakończenie konferencji.

Tytuły najbardziej interesujących doniesień zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sekcji Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.